SPV Yoga

Lecture By Sri Hiremagalur Kannan On Nationality And Hinditva

Lecture By Sri Hiremagalur Kannan On Nationality And Hinditva

ಶನಿವಾರ 22 ಮೇ 2021ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಪಂಡಿತರು ಹಾಗೂ ವಾಗ್ಮಿಕನ್ನಡ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್ಅವರೊಂದಿಗೆರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ v/s ಹಿಂದುತ್ವಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top